Voor zaken omtrent de club contacteer het secretariaat via: mail of telefoon: 0475 61 00 77


Clublokaal:
café Welkom (bij mit)
Kerchove d'Exaerdestraat 16a
1501 Buizingen
Tel.02 356 46 05
Voor zaken omtrent de website contacteer: Webmaster